Kdy se bez CFO neobejdete?

Řešili jste během svého podnikání alespoň jednu z následujících otázek?

  • Odpovídá provozní financování potřebám naší firmy a aktuálním možnostem na finančním trhu?
  • Chceme se rozvíjet, jak ale získat zdroje financování?
  • Máme novou zakázku, je to skvělá příležitost – zvládneme to ale i ekonomicky?
  • Financování už máme zajištěno, ale o aktuálních potřebách a možnostech na trhu jsme moc nepřemýšleli – nemůžeme mít lepší produkt?
  • Musíme platit daně, jak ale zajistit, abychom na účtech měli vždy dostatek hotovosti?
  • Chceme expandovat do zahraničí, ale nemáme na to vlastní zdroje – co s tím?

V těchto a mnoha dalších situacích je role finančního ředitele nezastupitelná. Oproti účetní anebo daňovému poradci, finanční ředitel uvažuje strategicky, vyhodnocuje ekonomiku společnosti z širší perspektivy a dlouhodobého hlediska, pomáhá majitelům a vrcholovému vedení udělat správná rozhodnutí. Proto je jeho práce velmi užitečná.

Váš externí CFO