Moje portfolio

Provozní financování

Klient: Cestovní kancelář

Popis případu: Majitel se na mě obrátil s požadavkem na vyšší úvěr provozního financování.

Realizované řešení: Klient má úvěrový rámec vyšší o 1,5 mil Kč, celkové roční náklady hrazené bance se snížily o 50 % a navíc zvýšení úvěrového rámce bylo realizováno bez požadavku na další zajištění. Nové financování klienta bylo realizováno s jinou bankou, než kterou klient používal přes deset let.

Investiční financování

Klient: Obchodní společnost

Popis případu: Majitel se na mě obrátil s požadavkem na nový investiční úvěr, jelikož banka klienta odmítla další financování.

Realizované řešení: Klient realizoval další financování ve výši 10 mil Kč u nové finanční instituce, která nabídla vhodné řešení pro klienta, a navíc akceptovala podmínky zajištění, které klient nabízel, aniž by musel narušit svůj vztah se svou domovskou bankou.

Nákup hotelu

Klient: Fyzická osoba, která bude provozovat hotel

Popis případu: Klient se na mě obrátil s požadavkem na financování hotelu, který si vybral a chce dlouhodobě provozovat.

Realizované řešení: Klient obdržel potřebný úvěr na financování 85 % nemovitosti, s tím, že kupní cena za hotel bude uhrazena v průběhu tří let, tak, jak bude úvěr postupně čerpán. Finanční instituce realizuje financování na základě business plánu, který jsem klientovi vytvořil a obhájil.

Kompletní přefinancování společnosti

Klient: Společnost zabývající se pronájmem nemovitostí

Popis případu: Klient se na mě obrátil s požadavkem na financování nemovitostí, jelikož stávající banka přehodnotila zajištění financování jeho společnosti a tlačila jej do podmínek, které klient nechtěl akceptovat.

Realizované řešení: Klient přefinancoval svůj úvěr novým, od finanční instituce, která nejenom plně akceptovala stávající zajištění úvěru, ale navíc vyšla vstříc klientovi nepravidelným splátkovým kalendářem, který kopíruje klientovo cash-flow a sezónnost příjmů a výdajů. Klient byl natolik spokojený s tímto řešením, že nechal přefinancovat i svou druhou společnost a od původní banky odešel.

Finanční řízení společností

Klient: Majitel několika společností působících na tuzemském trhu

Popis případu: Klient se na mě obrátil s požadavkem na analýzu cash-flow společnosti, jeho optimalizaci a nastavení finančních toků a interních pravidel tak, aby využíval kontokorent v minimální výši, měl vždy dost prostředků pro úhradu DPH, záloh na daně, financování nových projektů, …

Realizované řešení: Spolu s jeho účetní jsem analyzoval finanční toky ve všech jeho společnostech, navrhl mu interní postupy pro řízení těchto toků, vhodné změny do nových smluv s dodavateli i se zákazníky. Vyhodnotil jsem podmínky u stávajících bank a dohodl zlepšení těchto podmínek. Klient ušetří na poplatcích bankám, na penále a pokutách, jelikož posledně jmenované náklady by neměly vznikat.

Financování investice v Polsku

Klient: Nově založená společnost se zájmem o financování investice v Polsku

Popis případu: Společnost založená bývalými manažery, zájem o investici v Polsku a potřeba financování této akvizice.

Realizované řešení: Pro klienta jsem našel banku, která působí na obou trzích, takže akceptovala klienta, českou společnost s aktivy v Polsku. I když valná většina bank působících na obou trzích neumí interně spolupracovat na mezinárodní úrovni, po jednání v bankách jedna z nich byla schopna nastavit procesy tak, aby tento obchod finančně realizovala.