Proč potřebujete CFO?

Zatímco velké společnosti mají ve vrcholném managementu zcela běžně pozici finančního ředitele (CFO – Chief Financial Officer), ty malé a střední ne. Když se v těchto menších firmách ptám, proč ne, dostávám zásadně 2 druhy odpovědí:

  • Dalšího manažera ve vedení si nemůžeme dovolit!
  • A potřebujeme ho? Vždyť máme účetní, bankéře, případně daňového poradce...

Těmto firmám nabízím jednoduché a ekonomicky výhodné řešení: služby externího finančního ředitele, externího CFO.

  • Zajistím výhodnější podmínky financování
  • Optimalizuji náklady
  • Navrhnu řešení, které povede k vyrovnanějšímu cash-flow
  • Pomůžu se strategickým rozvojem (vnesu objektivní pohled na rozvoj firmy a nové příležitosti).
  • Zavedu controlling
  • Podívám se na profitabilitu jednotlivých činností, aktivit firmy

Šéfové firem se obvykle starají o zakázky a chod společnosti, účetní účtují, daňoví poradci radí, jak optimalizovat daňovou zátěž, a při každodenním shonu obvykle zcela chybí kapacita na strategické finanční plánování a řízení. A právě v tomto případě je moje řešení velmi výhodné, protože přináší know-how finančního ředitele a zároveň nezatěžuje firmu mzdovými náklady.

Váš externí CFO